Nabídka v oblasti daňové:

zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, DPH, daň k nemovitostem, dědická, darovací aj.)
zastupování firmy před FÚ

Optimalizace daňové zátěže spočívá v komplexním přístupu k ekonomice a finančním otázkám firmy. Nezačíná, tak jak si mnoho lidí představuje v momentu zpracování daňového přiznání (" něco s tím dělejte, ať neplatíme velké daně), to je již pozdě.Jedná se o pečlivé zvážení všech finančních toků a způsobů financování firemních dějů a výběr těch optimálních způsobů. V momentu zpracování daňového přiznání jde již pouze o pečlivé vyplnění formulářů tak, aby se neopomenul žádný zákonný titul ke snížení daňového odvodu. Avšak i tuto službu Vám rád poskytnu.