Oblast mzdové agendy

zpracování firemních mezd
tvorba firemních předpisů - pracovní řád
dílčí oblasti - pracovní smlouvy, úkolová mzda