Ostatní

 

příprava podkladů pro získání úvěrů
optimalizace firemní organizační struktury v oblasti ekonomického aparátu ve vazbě na potřeby firmy
analýza výběru informačních systémů a účetních programů
školení pracovníků ekonomických a účetních útvarů