Nabídka v oblasti účetnictví:

komplexní vedení daňové evidence
komplexní vedení účetnictví (podvojné)
následné prověrky správných účetních postupů a zaúčtování
odborný servis poradenství pro pracovníky firmy
zpracování účetních předpisů firmy
dílčí samostatné úkoly - kontrola uzávěrky, zpracování výkazů aj.